MASTERPLAN I CANVI D’ÚS DE L’ANTIC CINEMA KURSAL D’IGUALADA

Ciutat Carrer de Sant Magí, Igualada. Barcelona

Any 2017

Tamany 1.500 m2

Equip Carles Pastor Foz, Albert Albareda Valls

Pastor + Associates
Arquitectura y Urbanismo
Barcelona.
© 2021 Pastor+Associates