ESCOLA AKUA

Ciutat

Santa Coloma de Cervelló

Any

2021

Tamany

1.900 m2

Equip

Arqutiectura: Carles Pastor Foz, Josep Fernàndez Margalef,

Enginyeria Instal.lacions: ATRES80 (Joan Escanelles & Pachy Camacho)

Project Management: Cristian Huerta

Constructora: Constructora del Cardoner

Pastor + Associates
Arquitectura y Urbanismo
Barcelona.
© 2021 Pastor+Associates